Bài thi mới

Tin học MS PowerPoint đề 1
Admin 12:43 21-06-2017

Với những câu hỏi đơn giản để các bạn có thể ôn lại các kiến thức về PowerPoint. Giúp các bạn thành thạo hơn trong quá trình sử dụng...
10 câu 10 phút 166 lượt
Tin học khác Tin học MS PowerPoint Exam

Tin học đại cương đề 3
Admin 18:25 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 180 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Tin học MS Excel đề 2
Admin 15:25 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 158 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Exam

Tin học MS Word đề 2
Admin 14:31 19-06-2017

Microsoft word là một phần không thể thiếu trong công văn phòng hàng ngày của chúng ta với 10 câu hỏi và 20 phút cho các bạn ngẫm nghĩ và trả lời...
10 câu 10 phút 167 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Exam

Tin học đại cương đề 2
Admin 13:52 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 163 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Tin học MS Excel đề 1
Admin 10:10 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 164 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Exam

Tin học MS Word đề 1
Admin 08:45 19-06-2017

Trắc nghiệm microsoft word cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi với thời gian 20 phút để các bạn thỏa sức kiểm tra kiến thức bản thân...
10 câu 10 phút 167 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Exam

Tin học đại cương đề 1
Admin 02:12 17-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương của bản thân...
10 câu 10 phút 171 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 2
Admin 23:15 15-06-2017

Cung cấp cho các bạn bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết số 2 của loạt bài thi về bằng lái xe hạng A1 chính xác nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị thi sát hạch...
20 câu 15 phút 160 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Exam

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 1
Admin 13:24 15-06-2017

Ở bộ đề đầu tiên này izwon.com cung cấp cho các bạn 20 câu lý thuyết với thời lượng 15 phút và hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn chính xác và mới nhất...
20 câu 15 phút 165 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Exam

Bài thi nhiều

Tin học đại cương đề 3
Admin 18:25 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 180 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Tin học đại cương đề 1
Admin 02:12 17-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương của bản thân...
10 câu 10 phút 171 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Tin học MS Word đề 2
Admin 14:31 19-06-2017

Microsoft word là một phần không thể thiếu trong công văn phòng hàng ngày của chúng ta với 10 câu hỏi và 20 phút cho các bạn ngẫm nghĩ và trả lời...
10 câu 10 phút 167 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Exam

Tin học MS Word đề 1
Admin 08:45 19-06-2017

Trắc nghiệm microsoft word cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi với thời gian 20 phút để các bạn thỏa sức kiểm tra kiến thức bản thân...
10 câu 10 phút 167 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Exam

Tin học MS PowerPoint đề 1
Admin 12:43 21-06-2017

Với những câu hỏi đơn giản để các bạn có thể ôn lại các kiến thức về PowerPoint. Giúp các bạn thành thạo hơn trong quá trình sử dụng...
10 câu 10 phút 166 lượt
Tin học khác Tin học MS PowerPoint Exam

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 1
Admin 13:24 15-06-2017

Ở bộ đề đầu tiên này izwon.com cung cấp cho các bạn 20 câu lý thuyết với thời lượng 15 phút và hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn chính xác và mới nhất...
20 câu 15 phút 165 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Exam

Tin học MS Excel đề 1
Admin 10:10 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 164 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Exam

Tin học đại cương đề 2
Admin 13:52 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 163 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Exam

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 2
Admin 23:15 15-06-2017

Cung cấp cho các bạn bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết số 2 của loạt bài thi về bằng lái xe hạng A1 chính xác nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị thi sát hạch...
20 câu 15 phút 160 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Exam

Tin học MS Excel đề 2
Admin 15:25 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 158 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Exam

Thông tin khác

Bảng vàng

Thành viên mới

trang 4.500
hieunghi 4.500
heavennhu 5.000
dangminhheo2011 3.250
denybui 4.500

Tin học

Toán

Đăng nhập