Exam Tin học khác Tin học MS Excel đề 2

Tên bài Tin học MS Excel đề 2
Thời gian 10 phút
Số câu 10 câu
Hình thức Trắc nghiệm
Chủ đề Tin học MS Excel
Loại bài Tin học khác
Người ra đề Exam
Ngày đăng 19-06-2017
Người đăng Admin
Lượt thi 161 lượt
Phí thi 250 xu
Quên mật khẩu Đăng Ký

Lưu ý:
- Bạn phải nộp bài trước khi hết thời gian làm bài
- Mỗi đề thi bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất


Công thức tính điểm thành tích:
* Tỉ lệ % = (số đáp án đúng/tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80%: +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80%: +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60%: +7 điểm

Thông tin khác

Bảng vàng

Thành viên mới

myhanh 4.750
trang762k 4.750
chipcongchua 4.500
trang 4.500
hieunghi 4.500

Tin học

Toán

Đăng nhập